Cádido Carrera e José Antonio Suárez abandonan o Tour de Corse

José Antonio Suárez, coñecido como Cohete, e mais o seu copiloto Cándido Carrera, de Salvaterra de Miño, víanse obligados a abandonar o Rallye Tour de Corse despois de rodar dende o principio entre os cinco primeiros postos.


Chegaban a meta con tres minutos de retraso aproximadamente, tra-la saída de pista sufrida.

A saída de pista debíase a un fallo mecánico e o equipo está investigando que puido ser o causante do accidente. Dende Revista Scratch apuntan a que se podería deber a un fallo de dirección xa que é o principal problema do 208 R5 T16.


Publicacións populares